bảng giá mới 2
bảng giá mới 3
Catalogue Quà tết Bazanland 08

Chính sách chiết khấu

☎️ Hotline tư vấn: 1900 633 395

📞 Liên hệ mua sỉ: 093 888 7171

📠 Cung cấp hàng xá & sản xuất theo yêu cầu: 093 888 7171 (Zalo)

Bảng giá hạt dinh dưỡng cập nhật tháng 11/2020

Bảng giá hạt macca

 

bảng giá bazanland t11 10

Tên sản phẩm Giá lẻ Giá sỉ
Hạt macca lon 500g 245.000đ 093.888.7171
Hạt macca lon 300g 155.000đ 093.888.7171
Hạt macca hộp 150g 95.000đ 093.888.7171
Hạt macca hộp 120g 85.000đ 093.888.7171
Hạt macca hộp 110g 75.000đ 093.888.7171

Bảng giá nhân hạt macca

 

bảng giá bazanland t11 11

Tên sản phẩm Giá lẻ Giá sỉ
Nhân hạt macca lon 150g 235.000đ 093.888.7171
Nhân hạt macca lon 320g 465.000đ 093.888.7171
Nhân hạt macca lon 500g 695.000đ 093.888.7171

Bảng giá hạt óc chó nguyên vỏ

 

bảng giá bazanland t11 06

Tên sản phẩm Giá lẻ Giá sỉ
Hạt óc chó nguyên vỏ lon 300g 105.000đ 093.888.7171
Hạt óc chó nguyên vỏ lon 200g 75.000đ 093.888.7171
Hạt óc chó nguyên vỏ hộp 150g 65.000đ 093.888.7171
Hạt óc chó nguyên vỏ hộp 110g 55.000đ 093.888.7171

Bảng giá nhân hạt óc chó

 

bảng giá bazanland t11 05

Tên sản phẩm Giá lẻ Giá sỉ
Nhân hạt óc chó lon nhựa 350g 195.000đ 093.888.7171
Nhân hạt óc chó lon nhựa 220g 125.000đ 093.888.7171
Nhân hạt óc chó hộp giấy 120g 85.000đ 093.888.7171
Nhân hạt óc chó lon nhựa 100g 75.000đ 093.888.7171
Nhân hạt óc chó hộp giấy 80g 65.000đ 093.888.7171
Nhân hạt óc chó hộp giấy 40g 39.000đ 093.888.7171

Bảng giá nhân hạt óc chó đỏ

 

bảng giá bazanland t11 07

Tên sản phẩm Giá lẻ Giá sỉ
Nhân hạt óc chó đỏ lon 120g 105.000đ 093.888.7171
Nhân hạt óc chó đỏ lon 250g 185.000đ 093.888.7171
Nhân hạt óc chó đỏ lon 400g 265.000đ 093.888.7171

Bảng giá hạnh nhân rang bơ

 

bảng giá bazanland t11 09

Tên sản phẩm Giá lẻ Giá sỉ
Hạnh nhân rang bơ lon nhựa 400g 205.000đ 093.888.7171
Hạnh nhân rang bơ lon nhựa 250g 135.000đ 093.888.7171
Hạnh nhân rang bơ lon nhựa 100g 75.000đ 093.888.7171
Hạnh nhân rang bơ hộp giấy 150g 95.000đ 093.888.7171
Hạnh nhân rang bơ hộp giấy 100g 75.000đ 093.888.7171

Bảng giá hạnh nhân tách vỏ rang mộc

 

bảng giá bazanland t11 08

Tên sản phẩm Giá lẻ Giá sỉ
Hạnh nhân tách vỏ rang mộc lon nhựa 500g 225.000đ 093.888.7171
Hạnh nhân tách vỏ rang mộc lon nhựa 300g 145.000đ 093.888.7171
Hạnh nhân tách vỏ rang mộc lon nhựa 150g 85.000đ 093.888.7171
Hạnh nhân tách vỏ rang mộc hộp giấy 150g 85.000đ 093.888.7171
Hạnh nhân tách vỏ rang mộc hộp giấy 100g 65.000đ 093.888.7171
Hạnh nhân tách vỏ rang mộc hộp giấy 40g 39.000đ 093.888.7171

Bảng giá hạt điều rang muối

 

bảng giá bazanland t11 13

Tên sản phẩm Giá lẻ Giá sỉ
Hạt điều rang muối lon nhựa 500g 245.000đ 093.888.7171
Hạt điều rang muối lon nhựa 300g 165.000đ 093.888.7171
Hạt điều rang muối lon nhựa 150g 95.000đ 093.888.7171
Hạt điều rang muối hộp giấy 150g 95.000đ 093.888.7171
Hạt điều rang muối hộp giấy 100g 75.000đ 093.888.7171
Hạt điều rang muối hộp giấy 40g 37.000đ 093.888.7171

Bảng giá hạt điều vỏ lụa

 

bảng giá bazanland t11 12

Tên sản phẩm Giá lẻ Giá sỉ
Hạt điều vỏ lụa lon nhựa 450g 225.000đ 093.888.7171
Hạt điều vỏ lụa lon nhựa 250g 135.000đ 093.888.7171
Hạt điều vỏ lụa lon nhựa 120g 75.000đ 093.888.7171
Hạt điều vỏ lụa hộp giấy 150g 95.000đ 093.888.7171
Hạt điều vỏ lụa hộp giấy 100g 65.000đ 093.888.7171

Bảng giá hạt dẻ cười

 

bảng giá bazanland t11 14

Tên sản phẩm Giá lẻ Giá sỉ
Hạt dẻ cười lon nhựa 450g 335.000đ 093.888.7171
Hạt dẻ cười lon nhựa 250g 215.000đ 093.888.7171
Hạt dẻ cười lon nhựa 120g 125.000đ 093.888.7171
Hạt dẻ cười hộp giấy 150g 135.000đ 093.888.7171
Hạt dẻ cười hộp giấy 100g 95.000đ 093.888.7171

Bảng giá hạt chia

 

bảng giá bazanland t11 15

Tên sản phẩm Giá lẻ Giá sỉ
Hạt chia lon nhựa 600g 195.000đ 093.888.7171
Hạt chia lon nhựa 350g 125.000đ 093.888.7171
Hạt chia lon nhựa 180g 85.000đ 093.888.7171
Hạt chia hộp giấy 200g 85.000đ 093.888.7171

Bảng giá hạt hỗn hợp

 

bảng giá bazanland t11 16

Tên sản phẩm Giá lẻ Giá sỉ
Hạt hỗn hợp lon nhựa 500g 265.000đ 093.888.7171
Hạt hỗn hợp lon nhựa 300g 185.000đ 093.888.7171
Hạt hỗn hợp lon nhựa 150g 105.000đ 093.888.7171
Hạt hỗn hợp hộp giấy 150g 95.000đ 093.888.7171
Hạt hỗn hợp hộp giấy 110g 75.000đ 093.888.7171
Hạt hỗn hợp hộp giấy 40g 39.000đ 093.888.7171

Bảng giá trái cây sấy cập nhật ngày 01/11/2020

Bảng giá vỏ bưởi sấy dẻo

 

bảng giá bazanland t11 24

Tên sản phẩm Giá lẻ Giá sỉ
Vỏ bưởi sấy hộp 80g 75.000đ 093.888.7171
Vỏ bưởi sấy hộp 120g 95.000đ 093.888.7171
Vỏ bưởi sấy lon 80g 65.000đ 093.888.7171
Vỏ bưởi sấy lon 150g 105.000đ 093.888.7171
Vỏ bưởi sấy lon 300g 155.000đ 093.888.7171

Bảng giá nho khô

 

bảng giá bazanland t11 20

Tên sản phẩm Giá lẻ Giá sỉ
Nho khô bịch 40g 29.000đ 093.888.7171
Nho khô hộp 120g 55.000đ 093.888.7171
Nho khô hộp 200g 75.000đ 093.888.7171
Nho khô lon 150g 65.000đ 093.888.7171
Nho khô lon 320g 105.000đ 093.888.7171
Nho khô lon 550g 155.000đ 093.888.7171

Bảng giá nho khô vàng

 

bảng giá bazanland t11 21

Tên sản phẩm Giá lẻ Giá sỉ
Nho khô vàng lon 150g 95.000đ 093.888.7171
Nho khô vàng lon 350g 175.000đ 093.888.7171
Nho khô vàng lon 600g 255.000đ 093.888.7171

Bảng giá chà là sấy dẻo Iran

 

bảng giá bazanland t11 18

Tên sản phẩm Giá lẻ Giá sỉ
Chà là sấy hộp 120g 55.000đ 093.888.7171
Chà là sấy hộp 200g 75.000đ 093.888.7171
Chà là sấy lon 130g 65.000đ 093.888.7171
Chà là sấy lon 320g 95.000đ 093.888.7171
Chà là sấy lon 500g 125.000đ 093.888.7171

Bảng giá chà là nguyên cành Israel

 

bảng giá bazanland t11 19

Tên sản phẩm Giá lẻ Giá sỉ
Chà là nguyên cành 120g 85.000đ 093.888.7171
Chà là nguyên cành 220g 135.000đ 093.888.7171
Chà là nguyên cành 450g 225.000đ 093.888.7171

Bảng giá mơ sấy dẻo

 

bảng giá bazanland t11 22

 

Tên sản phẩm Giá lẻ Giá sỉ
Mơ sấy dẻo hộp 120g 75.000đ 093.888.7171
Mơ sấy dẻo hộp 180g 95.000đ 093.888.7171
Mơ sấy dẻo lon 150g 85.000đ 093.888.7171
Mơ sấy dẻo lon 350g 155.000đ 093.888.7171
Mơ sấy dẻo lon 600g 245.000đ 093.888.7171

Bảng giá xoài sấy dẻo

 

bảng giá bazanland t11 17

Tên sản phẩm Giá lẻ Giá sỉ
Xoài sấy dẻo bịch 40g 35.000đ 093.888.7171
Xoài sấy dẻo hộp 110g 75.000đ 093.888.7171
Xoài sấy dẻo hộp 150g 95.000đ 093.888.7171
Xoài sấy dẻo lon 120g 75.000đ 093.888.7171
Xoài sấy dẻo lon 250g 135.000đ 093.888.7171
Xoài sấy dẻo lon 450g 215.000đ 093.888.7171

Bảng giá đu đủ sấy dẻo

 

bảng giá bazanland t11 23

 

Tên sản phẩm Giá lẻ Giá sỉ
Đu đủ sấy dẻo lon 120g 85.000đ 093.888.7171
Đu đủ sấy dẻo lon 300g 155.000đ 093.888.7171
Đu đủ sấy dẻo lon 500g 235.000đ 093.888.7171

Bảng giá Trà, cà phê, Mật ong tại Bazanland

 

bảng giá bazanland t11 25bảng giá bazanland t11 26

Bazaland Free Gift Box

 

bảng giá bazanland t11 27

Bảng giá một số sản phẩm khác

Bảng giá hạt dinh dưỡng và trái cây sấy cập nhật tháng 11/2020

> Bạn có thể xem chi tiết bảng giá tại đây

Chính sách thanh toán

Các chính sách liên quan đển thanh toán mà khách hàng cần nắm để việc mua online được thuận tiện hơn.

Chính sách vận chuyển

Khi đã đặt hàng, khách hàng cần thêm thông tin chi tiết về chính sách vận chuyển từ chúng tôi thì tham khảo nội dung sau

Chính sách hoàn trả

Đối với các sản phẩm không giống như mô tả, hoặc lỗi phát sinh từ quá trình vận chuyển hoặc đóng gói, quý khách hàng có thể tham khảo chính sách hoàn trả