Bảng giá hạt dinh dưỡng

Bảng giá hạt dinh dưỡng cập nhật ngày 06/07/2020

Bảng giá hạt macca

Chương trìnhLon 500gLon 250gHộp 150gHộp 110g
SỈ : >20 triệu
Chiết khấu 28%
Free ship HCM
141.000đ86.000đ54.000đ40.000đ
SỈ: >= 5 triệu
Chiết khấu 25%
Free ship HCM
147.000đ90.000đ57.000đ42.000đ
SỈ>=3 triệu
Chiết khấu 20%
Tính phí ship
156.000đ96.000đ60.000đ44.000đ
GIÁ LẺ
(Chưa VAT)
195.000đ119.000đ75.000đ55.000đ

Bảng giá hạt óc chó nguyên vỏ

Chương trìnhLon – 500gLon – 250gHộp – 150gHộp – 110g
SỈ : >20 triệu
Chiết khấu 28%
Free ship HCM
69.000đ47.000đ40.000đ33.000đ
SỈ: >= 5 triệu
Chiết khấu 25%
Free ship HCM
72.000đ49.000đ42.000đ34.000đ
SỈ>=3 triệu
Chiết khấu 20%
Tính phí ship
76.000đ52.000đ44.000đ36.000đ
GIÁ LẺ
(Chưa VAT)
95.000đ65.000đ55.000đ45.000đ

Bảng giá nhân hạt óc chó

Chương trìnhLon nhựa – 350gLon nhựa – 220gLon nhựa – 120gHộp giấy – 120gHộp giấy – 80g
SỈ : >20 triệu
Chiết khấu 28%
Free ship HCM
141.000đ86.000đ47.000đ54.000đ40.000đ
SỈ: >= 5 triệu
Chiết khấu 25%
Free ship HCM
147.000đ90.000đ49.000đ57.000đ42.000đ
SỈ>=3 triệu
Chiết khấu 20%
Tính phí ship
156.000đ96.000đ52.000đ60.000đ44.000đ
GIÁ LẺ
(Chưa VAT)
195.000đ119.000đ65.000đ75.000đ55.000đ

Bảng giá hạnh nhân rang bơ

Chương trìnhLon nhựa – 400gLon nhựa – 250gLon nhựa – 120gHộp giấy – 150gHộp giấy – 100g
SỈ : >20 triệu
Chiết khấu 28%
Free ship HCM
141.000đ86.000đ47.000đ54.000đ40.000đ
SỈ: >= 5 triệu
Chiết khấu 25%
Free ship HCM
147.000đ90.000đ49.000đ57.000đ42.000đ
SỈ>=3 triệu
Chiết khấu 20%
Tính phí ship
156.000đ96.000đ52.000đ60.000đ44.000đ
GIÁ LẺ
(Chưa VAT)
195.000đ119.000đ65.000đ75.000đ55.000đ

Bảng giá hạnh nhân tách vỏ rang mộc

Chương trìnhLon nhựa – 500gLon nhựa – 250gLon nhựa – 150gHộp giấy – 150gHộp giấy – 100g
SỈ : >20 triệu
Chiết khấu 28%
Free ship HCM
162.000đ98.000đ62.000đ54.000đ40.000đ
SỈ: >= 5 triệu
Chiết khấu 25%
Free ship HCM
169.000đ102.000đ64.000đ57.000đ42.000đ
SỈ>=3 triệu
Chiết khấu 20%
Tính phí ship
180.000đ108.000đ68.000đ60.000đ44.000đ
GIÁ LẺ
(Chưa VAT)
225.000đ135.000đ85.000đ75.000đ55.000đ

Bảng giá hạt điều rang muối

Chương trìnhLon nhựa – 500gLon nhựa – 250gLon nhựa – 120gHộp giấy 150gHộp giấy – 100g
SỈ : >20 triệu
Chiết khấu 28%
Free ship HCM
162.000đ98.000đ54.000đ54.000đ40.000đ
SỈ: >= 5 triệu
Chiết khấu 25%
Free ship HCM
169.000đ102.000đ57.000đ57.000đ42.000đ
SỈ>=3 triệu
Chiết khấu 20%
Tính phí ship
180.000đ108.000đ60.000đ60.000đ44.000đ
GIÁ LẺ
(Chưa VAT)
225.000đ135.000đ75.000đ75.000đ55.000đ

Bảng giá hạt điều vỏ lụa

Chương trìnhLon nhựa – 500gLon nhựa – 250gLon nhựa – 120gHộp giấy 150gHộp giấy – 100g
SỈ : >20 triệu
Chiết khấu 28%
Free ship HCM
141.000đ86.000đ47.000đ54.000đ40.000đ
SỈ: >= 5 triệu
Chiết khấu 25%
Free ship HCM
147.000đ90.000đ49.000đ57.000đ42.000đ
SỈ>=3 triệu
Chiết khấu 20%
Tính phí ship
156.000đ96.000đ52.000đ60.000đ44.000đ
GIÁ LẺ
(Chưa VAT)
195.000đ119.000đ65.000đ75.000đ55.000đ

Bảng giá hạt dẻ cười

Chương trìnhLon nhựa – 500gLon nhựa – 250gLon nhựa – 120gHộp giấy 150gHộp giấy – 100g
SỈ : >20 triệu
Chiết khấu 28%
Free ship HCM
213.000đ119.000đ62.000đ76.000đ54.000đ
SỈ: >= 5 triệu
Chiết khấu 25%
Free ship HCM
222.000đ124.000đ64.000đ79.000đ57.000đ
SỈ>=3 triệu
Chiết khấu 20%
Tính phí ship
236.000đ132.000đ68.000đ84.000đ60.000đ
GIÁ LẺ
(Chưa VAT)
295.000đ165.000đ85.000đ105.000đ75.000đ

Bảng giá hạt chia

Chương trìnhLon nhựa – 600gLon nhựa – 350gLon nhựa – 180gHộp giấy – 200g
SỈ : >20 triệu
Chiết khấu 28%
Free ship HCM
141.000đ86.000đ54.000đ54.000đ
SỈ: >= 5 triệu
Chiết khấu 25%
Free ship HCM
147.000đ90.000đ57.000đ57.000đ
SỈ>=3 triệu
Chiết khấu 20%
Tính phí ship
156.000đ96.000đ60.000đ60.000đ
GIÁ LẺ
(Chưa VAT)
195.000đ119.000đ75.000đ75.000đ

Bảng giá hạt hỗn hợp

Chương trìnhLon nhựa – 550gLon nhựa – 350gLon nhựa – 150gHộp giấy – 200gHộp giấy – 120g
SỈ : >20 triệu
Chiết khấu 28%
Free ship HCM
184.000đ119.000đ62.000đ76.000đ54.000đ
SỈ: >= 5 triệu
Chiết khấu 25%
Free ship HCM
192.000đ124.000đ64.000đ79.000đ57.000đ
SỈ>=3 triệu
Chiết khấu 20%
Tính phí ship
204.000đ132.000đ68.000đ84.000đ60.000đ
GIÁ LẺ
(Chưa VAT)
255.000đ165.000đ85.000đ105.000đ75.000đ

Bảng giá trái cây sấy cập nhật ngày 06/07/2020

Bảng giá một số sản phẩm khác

Bảng giá hạt dinh dưỡng và trái cây sấy tại Bazanland

>> Bạn có thể xem chi tiết bảng giá tại đây

Chính sách thanh toán

Các chính sách liên quan đển thanh toán mà khách hàng cần nắm để việc mua online được thuận tiện hơn.

Chính sách vận chuyển

Khi đã đặt hàng, khách hàng cần thêm thông tin chi tiết về chính sách vận chuyển từ chúng tôi thì tham khảo nội dung sau

Chính sách hoàn trả

Đối với các sản phẩm không giống như mô tả, hoặc lỗi phát sinh từ quá trình vận chuyển hoặc đóng gói, quý khách hàng có thể tham khảo chính sách hoàn trả